Φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή

Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με το ποσοστό να αγγίζει περίπου το 50%. Η κύρια επιθυμία των περισσότερων γυναικών είναι ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή. Αυτό συμβαίνει διότι οι γυναίκες θέλουν να αποφύγουν άλλη μία επέμβαση καισαρικής και να βιώσουν την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού.

Ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή (ή αλλιώς Vaginal Birth After Cesarean) αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία επιλογή σε γυναίκες που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Αποτελεί, όμως, την κατάλληλη λύση για όλες τις γυναίκες;

Φυσιολογικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή: Προϋποθέσεις 

Η βασικότερη από τις προϋποθέσεις προκείμενου να τεθεί ως θέμα συζήτησης ο φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή είναι η απουσία κάποιου είδους παθολογίας η οποία καθιστά απαραίτητη την καισαρική τομή.

Τέτοιου είδους παθολογίες μπορεί να είναι:

  • Καρδιολογικά ή άλλα παθολογικά νοσήματα της μητέρας
  • Καταστάσεις όπου το έμβρυο δε δύναται να ανταπεξέλθει σε έναν φυσιολογικό τοκετό
  • Παθολογικές καταστάσεις του πλακούντα (επιπωματικός πλακούντας, αποκόλληση πλακούντα κτλ)

Φυσιολογικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή: Παράγοντες επιτυχίας του VBAC

Ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας του VBAC αποτελεί το ιστορικό των προηγούμενων τοκετών (εάν υπάρχουν προηγούμενοι φυσιολογικοί τοκετοί) καθώς και ο λόγος της προηγούμενης καισαρικής τομής, αν έγινε δηλαδή σε επείγουσα βάση χωρίς να έχει ξεκινήσει ο τοκετός ή  ακόμα και πρόωρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά στα οποία έχει πραγματοποιηθεί VBAC πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 75%.

Ποιοι παράγοντες δεν ευνοούν το φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική τομή;

Σε περιπτώσεις μακροσωμίας του εμβρύου οι πιθανότητες να γεννηθεί το έμβρυο κολπικά είναι μειωμένες.

Μπορεί να προκύψουν επιπλοκές από το VBAC;

Η βασική επιπλοκή του φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική τομή είναι η ρήξη μήτρας. Με τον όρο ρήξη της μήτρας αναφερόμαστε στη διάσπαση της ουλής που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη καισαρική τομή. Παρόλα αυτά, το ποσοστό ρήξης μήτρας είναι εξαιρετικά μικρό (περίπου 0.5%).

Παρά τη μικρή πιθανότητα εμφάνισης, η ρήξη της μήτρας αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή. Η διάσπαση της ουλής μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αιμορραγία η οποία αποτελεί απειλή τόσο για της ζωή της ίδιας της μητέρας όσο και του εμβρύου. Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης επιτυγχάνεται χειρουργικά και κρίνεται απαραίτητο να γίνει άμεσα.

Εάν το διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από προηγούμενη καισαρική τομή είναι μεγαλύτερο του ενός έτους, τότε η πιθανότητα ρήξης της μήτρας μειώνεται σημαντικά.

Με ποιον τρόπο γίνεται το VBAC;

Όλοι οι τοκετοί, συμπεριλαμβανομένου και του VBAC διενεργούνται σε ειδικά μαιευτήρια τα οποία είναι κατάλληλα οργανωμένα και μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον πιο άμεσο τρόπο τυχόν επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, η μητέρα και το έμβρυο τίθενται σε συνεχή καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση.

Το VBAC είναι εφικτό να το πραγματοποιήσουν όλες οι γυναίκες;

Οποιαδήποτε γυναίκα επιθυμεί να προσπαθήσει έναν κολπικό τοκετό μετά από καισαρική τομή, πρέπει να το συζητήσει με τον γυναικολόγο της. Ο Γυναικολόγος γνωρίζοντας το ιατρικό ιστορικό θα κρίνει εάν η γυναίκα πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για να πραγματοποιήσει κάποια προσπάθεια για VBAC, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για τους πιθανούς κινδύνους και επιπλοκές που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επικοινωνήστε με τον Μαιευτήρα-Γυναικολόγο κ. Ιωάννη Μπούτα, με εμπειρία σε θέματα κολπικού τοκετού μετά από καισαρική τομή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Comments are closed.